Aktualności
Reba S.A.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Państwo,
Dziękujemy Państwu
za udział w III Edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
" Edukujemy - Pomagamy"
zorganizowanego dla wszystkich
placówek oświatowych
na terenie całej Polski.
List Zarządu REBA O.O. S.A.
skierowany do Przedstawicieli 
placówek oświatowych.

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować: 
na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja użytkowania 

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Obowiązki

 Przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012;  zawierają wymagania dotyczące minimalnych poziomów wydajności recyklingu baterii i akumulatorów, które powinny zapewniać zakłady przetwarzania oraz obowiązującą metodologię obliczania tych wskaźników.
Poziomy te wynoszą:
 
·          65 % masy, w przypadku zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych,
·          75 %   masy, w przypadku zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych,
·          50 % masy , w przypadku pozostałych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
 
[ por. art. 15, ust.1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy z 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach, Dz. U Nr. 79, poz. 666]
 
Dla Wprowadzających, a w istocie dla działających na ich zlecenie podmiotów pośredniczących, o których mowa w art. 28 Ustawy oznacza to konieczność upewnienia się, czy prowadzący  zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, z którymi mają oni zawarte umowy, będą w stanie osiągnąć ww poziomy wydajności recyklingu poszczególnych rodzajów baterii i akumulatorów.
Najprostszym sposobem „upewnienia się” byłoby sprawdzenie, czy współpracujące zakłady przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów, dostosowały swoje instalacje do nowych wymagań i uzyskały decyzje zmieniające posiadane decyzje związane z gospodarką odpadami. W praktyce może się to jednak okazać znacznie trudniejsze, albowiem Minister Środowiska nie wydał dotąd żadnych wytycznych, które ułatwiłyby właściwym organom administracji weryfikowanie istniejących zakładów przetwarzania, pod kątem nowych wymagań i wydawanie im nowych ( lub zmienianych) decyzji.
 
Dlatego doradzamy, aby oprócz zapytań do prowadzących  zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, zwrócili się Państwo o wytyczne do właściwego terytorialnie ( dla miejsca siedziby Państwa przedsiębiorstwa) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 
Uprzedzając ewentualne pytania, pragniemy poinformować, że w przypadku REBA Organizacji Odzysku S.A. mamy już potwierdzenie, iż współpracujące z nami zakłady przetwarzania osiągną w wymaganym terminie tj od 1 stycznia 2014r. wymagane poziomy wydajności recyklingu we wszystkich trzech ww  grupach produktowych.

OBOWIĄZKI:

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu na polski rynek baterie i akumulatory przenośne mają następujące obowiązki i prawa wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666 

Obowiązki:
1) zgłoszenie w rejestrze bateryjnym GIOŚ i uzyskanie numeru rejestrowego zgodnie z art.18,19,20 ustawy;

2) realizacja obowiązków przez wprowadzającego baterie i akumulatory zgodnie z art.27 ustawy;

3) zgodnie z art.29 wprowadzanie do obrotu tylko baterii i akumulatorów oznakowanych w sposób określony w art.9 ustawy;

4) zgodnie z art.30 umieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami;

5) zawarcie umowy dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory zgodnie z art.32 i rozdz.10 ustawy;

6) osiągnięcie poziomów zbierania zgodnie z art.33 ustawy;


7) prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów zgodnie z art.34 ustawy;

8) sporządzenie i przedłożenie do marszałka województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie lub zużyte akumulatory przenośne zgodnie z art.35 ustawy;

9) zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz sporządzenie i przedłożenie do marszałka województwa w terminie do 15 marca każdego roku wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi wprowadzający ma zawartą umowę zgodnie z art.36 ustawy;

10) finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych i sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne zgodnie z art.37 ustawy;

11) sporządzenie i przedłożenie do marszałka województwa w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej zgodnie z art.41 ustawy;

Prawa:
1) prawo do realizacji w/w obowiązków za pośrednictwem innych podmiotów zgodnie z art.28 ustawy


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij