Aktualności
Reba S.A.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Państwo,
Dziękujemy Państwu
za udział w III Edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
" Edukujemy - Pomagamy"
zorganizowanego dla wszystkich
placówek oświatowych
na terenie całej Polski.
List Zarządu REBA O.O. S.A.
skierowany do Przedstawicieli 
placówek oświatowych.

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować: 
na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja użytkowania 

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Zasady współpracy

Szanowni Państwo!

W ciągu 15 lat działalności REBA Organizacja Odzysku S.A. wraz z naszymi Partnerami stworzyła ogólnopolski system selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Od początku swej działalności, REBA kładła duży nacisk na rozwój współpracy z Samorządami oraz Komunalnymi Związkami Gmin na terenie całego kraju.

Wiele uwagi REBA O.O. S.A. poświęca działaniom edukacyjnym adresowanym do pracowników administracji publicznej; Spółka corocznie jest partnerem i współorganizatorem kilkunastu konferencji i seminariów.

Gminy wdrażają nowy model gospodarki odpadami komunalnymi; rady gmin uchwalają nowe gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku oraz niezbędne uchwały dot. zasad GOK. Rozpoczęły się już przetargi na wybór podmiotów odbierających odpady od mieszkańców i tworzenie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych [PSZOK]. W większości gmin, w których nowy regulamin został już uchwalony podstawowe zasady dot. zbierania zużytych baterii nie zostały zmienione, co oznacza, iż organizacja systemu zbiórki nadal pozostanie w gestii podmiotów takich jak REBA. Daje to nam możliwość optymalizacji – wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań logistycznych, co w dobie spadku tempa wzrostu gospodarczego jest szczególnie istotne.

Grupie ok. trzystu partnerskich gmin przedstawiliśmy niedawno ofertę współpracy i pomoc w wyposażeniu PSZOK w pojemniki do zbierania baterii. Większość odpowiedzi, które dotychczas otrzymaliśmy, wskazuje, że gminy planują wyłonić podmioty zarządzające PSZOK w drodze przetargu i pozostawić im swobodę wyboru firm, które będą odbierać odpady selektywnie zebrane w PSZOK.

Zarząd REBA postanowił od dnia 15 września 2014 r. –wznowić zawieranie nowych umów z samorządami oraz z innymi podmiotami, które chciałyby rozpocząć zbieranie zużytych baterii i akumulatorów przenośnych i prowadzić na swoim terenie miejsce odbioru takich odpadów.

Obsługa istniejących miejsc odbioru będzie nadal realizowana na dotychczasowych zasadach tzn on-line poprzez stronę www.reba.pl lub poprzez infolinię: 801 363 373
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij