Aktualności
Reba S.A.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Państwo,
Dziękujemy Państwu
za udział w III Edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu Ekologicznego
" Edukujemy - Pomagamy"
zorganizowanego dla wszystkich
placówek oświatowych
na terenie całej Polski.
List Zarządu REBA O.O. S.A.
skierowany do Przedstawicieli 
placówek oświatowych.

Zgłoszenia odbioru baterii

Szanowni Państwo,
zgłoszenia odbioru baterii oraz zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki prosimy kierować: 
na adres: biuro@reba.pl;
telefonicznie: 801-363-373 lub 22-550-61-08
Pojemnik REBA - instrukcja użytkowania 

Raport GIOŚ

Szanowni Państwo,
na stronie GIOŚ można zapoznać się z raportami o funkcjonowaniu gospodarką bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami w poszczególnych latach.

Rozporządzenia

Akty wykonawcze do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U.2018 poz.184 t.1)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru (Dz. U. 2018 poz. 2458)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1155 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1156)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1209)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1274)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1304)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1341)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1293)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych ( Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej ( Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu ( Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych ( Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 15 poz. 81)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ( Dz.U. 2010 nr 31 poz. 164 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne ( Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych ( Dz.U. 2010 nr 36 poz. 201 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków (Dz.U. 2011 nr 38 poz. 198)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami
(Dz.U. 2011 nr 38 poz. 199)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach (Dz.U. 2011 nr 38 poz. 200)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz 1973)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015r.  w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz.U.2015 poz. 1329)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015r.  w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz.U.2015 poz.1529)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
(Dz.U.2015 poz.1431)


Projekty rozporządzeń do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriech i akumulatorach dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska


ARCHIWUM

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych. ( Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1645 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości naleznej opłaty produktowej.
( Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1654 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( Dz.U. 2005 nr 103 poz. 872 )

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności. ( Dz.U. 2006 nr 136 poz. 965 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( Dz.U.2007 nr 109 poz. 752)

rozporządzenie nie uwzględnia postanowień Dyrektywy 2006/66/WE i zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi w MŚ, zawarte w nim poziomy odzysku i recyklingu baterii i akumulatorow zostaną zmienione w momencie uchwalenia ustawy transponującej ww dyrektywę PE i Rady UE.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych ( Dz.U.2007 nr 247 poz. 1840)

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij